Grand Slam
Krunoslav Funtak
Broj: 2015/21
Datum: 5.07.2015
Grand Slam
Autor: Krunoslav Funtak

Pronađite naziv predgrađa Londona u kojem se održava jedan od četiri Grand Slam turnira.

Foto: By Albert Lee (Photo) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

Pomoć Kontakt Suradnja Oglašavanje Naručite križaljku Uvjeti korištenja
Krunoslav Funtak, 2015